drukuj

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego
EFF BV 52 750 000 30,94%
Nationale-Nederlanden PTE 21 827 597 12,80%
JJR INVEST 15 500 968 9,09%
MetLife OFE 12 829 712 7,53%
Aegon OFE 10 138 587 5,95%
Rząd Norwegii 2 887 427 1,69%
Pozostali 54 531 774 31,99%
Razem 170.466.065 100%

 

Dane na dzień 25.01.2019 rok

 


 

Struktura akcjonariatu według liczby akcji:

 

 

 

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie Europy Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental