drukuj

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego
ALTUS TFI SA 44.691.258 26,22%
Nationale-Nederlanden PTE S.A. 22.027.597 12,92%
MetLife OFE 12.829.712 7,53%
Aegon PTE SA 10.138.587 5,95%
Rząd Norwegii 7.515.000 4,41%
Pozostali 73.263.911 42,98%
Razem 170.466.065 100%

 

Dane na dzień 14.06.2018 rok

 


 

Struktura akcjonariatu według liczby akcji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie kilkunastu krajów w Europie Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental