drukuj

Spółka

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzi działalność za pośrednictwem zakładów recyclingu oraz szerokiej sieci punktów skupu zlokalizowanych na terenie kilkunastu krajów w  Europie Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu.

Holding specjalizuje się głównie w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych, metali szlachetnych w tym głównie pochodzących z układów elektronicznych. Grupę tworzą obecnie następujące spółki: Syntom SA, Tesla Recycling, Terra Recycling i EMP Recycling, Metal Holding, Evciler Kimya, PGM Group, Kat-Metal, AWT Recycling.

  • Syntom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – domeną spółki jest recykling metali nieżelaznych. Firma zapewnia również kompleksowe rozwiązania związane ze skupem, transportem oraz obrotem surowcami wtórnymi stali i metali nieżelaznych. Syntom posiada rozbudowane zaplecze logistyczne w postaci kilkudziesięciu samochodów załadowczych, kilkuset kontenerów oraz kilkudziesięciu punktów skupu na terenie całego kraju oraz na terytorium Niemiec i w Czechach . Więcej informacji: www.syntom.pl
  • Tesla Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – jest liderem polskiego rynku recyklingu układów scalonych i drukowanych oraz elektrośmieci. Kompleksowy zakres usług świadczony przez Tesla Recykling obejmuje ważenie, załadunek, transport oraz odzysk – w tym recykling – odpadów pochodzących z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz metali żelaznych i nieżelaznych. Więcej informacji: www.teslarecycling.pl
  • Terra Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego przetwarzania i recyklingu wielko oraz małogabarytowego sprzętu AGD, w szczególności urządzeń chłodniczych, jak również sprzętu IT i telekomunikacyjnego. Za pośrednictwem firmy większość odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddawana jest odzyskowi i wraca na rynek w postaci surowców wtórnych, co znacząco przyczynia się do ograniczenia zużycia surowców naturalnych. Więcej informacji: www.terrarecycling.com
  • EMP Recycling - lider litewskiego rynku przetwarzania zużytych urządzeń elektrycznych i elektroniczneych oraz katalizatorów samochodowych. Posiada zakład przetwarzania lodówek, linie produkucyjne do przetwarzania katalizatarów, kabli i zużytej elektroniki oraz laboratorium analiiz próbek. Więcej informacji: www.emp.lt
  • Metal Holding - to spółka specjalizująca się w handlu metalami nieżelaznymi i żelaznymi. Spółka dysponuje trzema placami złomowymi, wyposażonymi w infrastrukturę umożliwiającą niezależną obsługę transportową (wagi, ładowarki, kontenery). Synergia Metal Holding ze spółkami grupy Elemental pozwoli na rozszerzenie działalności słowackiej firmy o rynek zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych katalizatorów. Więcej informacji: www.metalholding.sk
  • Evciler Chemical, Mining and Precious Metals Industry and Trade Limited Company działa w sektorze metali szlachetnych. Podstawowym obszarem działalności firmy jest zbieranie, demontaż i pośrednictwo w recyclingu urządzeń elektronicznych/elektrycznych (elektroodpady) i  katalizatorów nie tylko w Turcji, ale także w Europie, szczególnie w Niemczech, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji i krajach sąsiadujących. Więcej informacji: www.evcilerkimya.com
  • PGM Group - polska spółka zajmująca się recyklingiem zużytych katalizatorów samochodowych. www.pgmg.eu
  • Kat-Metal - ta działająca na rynku od 2011 roku jest obecnie liderem fińskiego rynku recyclingu elektroniki, katalizatorów samochodowych i akumulatorów. W sposób odpowiedzialny, zgodny z najwyższymi standardami i bezpieczny realizuje zbiórkę, transport i przetwarzanie odpadów. Współpracuje z podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w skup i zbiórkę odpadów, a także kompleksowo obsługuje sektor przemysłowy. Jest członkiem lokalnych organizacji recyclingu, obrotu złomem i demontażu samochodów, aktywnie wspiera i realizuje koncepcję tzw. urban mining (górnictwo miejskie), czyli odzysku materiałów z nieużywanej infrastruktury i sprzętu. Więcej informacji: www.katmetal.fi/
  • AWT Recycling - działa na rynku brytyjskim od 2009 roku. W oparciu o innowacyjne narzędzia IT i modele zakupowe prowadzi zbiórkę, transport i przetwarzanie zużytych katalizatorów samochodowych. Więcej informacji: http://www.allwastetrading.com/

Łączny  wolumen  pozyskanych  przez spółki Elemental Holding SA metali nieżelaznych i odpadów elektronicznych w 2015 roku przekroczył 150.000 ton – co daje grupie pozycje lidera w tym segmencie na rynku krajowym, będąc również liczącym się podmiotem na rynkach CEE.

W 2015 roku Grupa wypracowała 45,5 mln zł zysku netto oraz osiągnęła przychody w wysokości 926 mln zł.

Od lipca 2012 roku do grudnia 2013 roku, akcje Elemental Holding SA notowane były na rynku NewConnect w Warszawie.

18 grudnia 2013 roku, Grupa przeniosła notowania na rynek regulowany GPW.

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie kilkunastu krajów w Europie Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental