Rok 2016 / Raporty okresowe / Relacje inwestorskie / Elemental Holding
drukuj

Rok 2016

Raporty okresowe 2016 rok

 

Raport roczny za 2016 rok - korekta

 

List Zarządu

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla akcjonariuszy Elemental Holding SA. Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania fiansowego 

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016. Grupa kapitałowa Elemental Holding SA

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitalowej Elemental Holding SA  

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej Elemental Holding SA

 

Raport roczny za 2016 rok

 

 

 


 

Raport za III kwartał 2016 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elemental Holding SA na dzień 30 września 2016 roku

 


 

Raport za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. za I półrocze zakończone 30 czerwca 2016 roku

Raport niezależnego biegłego  rewidenta z przeglądu skróconego  śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skróconego śródrocznego  sprawozdania finansowego sporządzonego za okres  od 1 stycznia 2016 roku  do 30 czerwca 2016 roku

 


 

Raport za I kwartał 2016 roku

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku (13.05.2016)Akcje EMT na GPW

SIERPIEŃ 2018

Akcje EMT na GPW

Kurs akcji 1.61

(na koniec dnia 2018-08-20)

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie kilkunastu krajów w Europie Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental