drukuj

Rok 2019

Data Numer raportu Tytuł
2019-06-07 24/2019

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING SA wraz z treścią projektów uchwał

Załącznik:

Projekty uchwał

2019-06-05 23/2019

Informacja o zmianach w Radzie Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING SA

2019-06-04 22/2019

Zawarcie umowy ramowej na dostawy złomu zużytych katalizatorów samochodowych

2019-05-30 21/2019

Zwołanie ZWZ na dzień 26 czerwca 2019 roku 

Załącznik:

Projekty uchwał

2019-04-30 20/2019

Przekazanie poświadczeń zgodności

Załączniki:

Poświadczenie zgodności seria E

Poświadczenie zgodności seria F

2019-04-19 19/2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok
2019-03-04 18/2019 Informacja o wycofaniu oferty
2019-02-15 17/2019 Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał NWZ
2019-01-24 16/2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
2019-01-23 15/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Holding SA w dniu 23 stycznia 2019 roku
2019-01-23 14/2019 Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.
2019-01-23 13/2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding SA
z dnia 23 stycznia 2019 roku - uchwały podjęte, uchwały niepodjęte,
informacje o odstąpieniu od głosowania

załącznik:

Uchwały

2019-01-17 12/2019

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING SA

załącznik:

CV kandydata

2019-01-16 11/2019

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING SA

2019-01-15 10/2019 Informacja o złożeniu oferty 
2019-01-04 9/2019

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

załącznik

Zawiadomienie

2019-01-04 8/2019

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

załącznik:

Zawiadomienie

2019-01-04 7/2019

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2019-01-04 6/2019

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2019-01-04 5/2019

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2019-01-04 4/2019

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2019-01-03 3/2019

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2019-01-03 2/2019

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2019-01-03 1/2019

Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A. wraz z treścią projektów uchwał

załączniki:

Projekt uchwały

Projekt uchwały

 

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie Europy Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental