drukuj

Rok 2018

Data Numer raportu Tytuł
2018-12-31 44/2018

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

załącznik:

Zawiadomienie

2018-12-31 43/2018

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

załącznik:

Zawiadomienie

2018-12-31 42/2018

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

załącznik:

Zawiadomienie

2018-12-31 41/2018

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie o transakcji 

2018-12-31 40/2018

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik

Powiadomienie o transakcji

2018-12-28 39/2018

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2018-12-28 38/2018

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

załączniki:

Notyfikacja o transakcji

Notyfikacja o transakcji

2018-12-28 37/2018

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

załącznik:

Zawiadomienie

2018-12-28 36/2018

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

załącznik:

Zawiadomienie

2018-12/28 35/2018

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

załącznik:

Zawiadomienie

2018-12-28 34/2018

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

załącznik:

Zawiadomienie

2018-12-21 33/2018

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załączniki:

Powiadomienie o transakcji

Powiadomienie o transakcji

2018-12-21 32/2018

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załączniki:

Powiadomienie o transakcji

Powiadomienie o transakcji

2018-12-21 31/2018

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załączniki:

Powiadomienie o transakcji

Powiadomienie o transakcji

2018-12-21 30/2018

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie

2018-11-14 29/2018

Zwołanie NWZ na dzień 23 stycznia 2019 roku 

załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu nazdzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Projekt uchwał

2018-11-14 28/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 rok
2018-11-05 27/2018

Otrzymanie od akcjonariuszy wniosku dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

2018-11-05 26/2018 Zawarcie listów intencyjnych w sprawie zabezpieczenia sprzedaży zdolności produkcyjnych nowej instalacji do recyklingu sprzętu chłodniczego
2018-10-02 25/2018

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2018-10-01 24/2018

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2018-09-28 23/2018

Przekazanie poświadczeń zgodności

załącznik:

Poświadczenie zgodnosci 2018 seria E

Poświadczenie zgodnosci 2018 seria F

2018-09-28 22/2018

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2018-08-28 21/2018

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2018-08-27 20/2018

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2018-08-23 19/2018 Informacja odnośnie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych za I półrocze 2018
2018-08-07 18/2018

Rejestracja przez sąd zmian Statutu Emitenta

Załącznik:

2018-06-19 17/2018

Zawarcie umowy nabycia 32% udziałów w spółce zależnej Elemental Holding SA

2018-05-29 16/2018

Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

Załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2018-05-24 15/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEMENTAL HOLDING SA w dniu 24 maja 2018 roku

2018-05-24 14/2018

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding SA w dniu 24 maja 2018 roku

Załącznik:

EH_RB_14_2018 z 2018.05.24_uchwały ZWZ_załącznik treść uchwał

2018-05-02 13/2018

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Załącznik:

Elemental S.A._AIFIO_AISFIO_AIPTFI_poniżej 5%_30.04.2018_Elemental

2018-04-27 12/2018

Przekazanie poświadczeń zgodności

Załączniki:

Poswiadczenia zgodnosci obligacje serii E 2704208

Poswiadczenia zgodnosci obligacje serii F 2704208

2018-04-26 11/2018

Zwołanie ZWZ na dzień 24 maja 2018 roku

załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Projekty uchwał

2018-04-26 10/2018 Informacja o zmianach w Zarządzie i Radzie Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING SA
2018-04-23 9/2018 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok
2018-03-19 8/2018 Informacja o dalszych kierunkach rozwoju
2018-03-01 7/2018 Uaktualnienie informacji w sprawie akwizycji holenderskiej spółki
2018-02-28 6/2018  

Zakup większościowego pakietu udziałów w niemieckiej spółce z branży recyklingu katalizatorów samochodowych

2018-02-21 5/2018 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F
2018-02-07 4/2018 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F
2018-01-24 3/2018 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
2018-01-10 2/2018

Zawarcie listu intencyjnego w sprawie akwizycji spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych

2018-01-02 1/2018 Informacja na temat akwizycji na terenie Holandii

 

 

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie Europy Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental