drukuj

Rok 2017

Data Numer raportu Tytuł
2017-12-29 59/2017 Przejście własności udziałów
2017-12-22 58/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych
2017-12-21 57/2017

Przejęcie całkowitej kontroli nad spółką zależną

2017-11-30 56/2017 Korekta raportów okresowych Grupy Kapitałowej Elemental Holding SA
2017-11-29 55/2017

Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Załączniki:

MAR AJ

MAR PJ

2017-11-29 54/2017 Rozpoczęcie rozmów z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
2017-11-28 53/2017 Rejestracja obligacji serii F w KDPW
2017-11-23 52/2017

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Załącznik:

Zawiadomienie AEGON PTE S.A.

2017-11-16 51/2017

Zawarcie listu intencyjnego z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych

2017-10-31 50/2017 Informacja o inwestycji
2017-10-24 49/2017

Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

załączniki:

MAR PJ
MAR AJ

2017-10-17 48/2017 Informacja o wykupie obligacji serii D
2017-10-16 47/2017 Emisja obligacji serii F
2017-10-10 46/2017 Zawarcie umowy programowej emisji obligacji
2017-10-02 45/2017

Przekazanie poświadczeń zgodności

załączniki:

2017-09-15 44/2017 Informacja o zmianach funkcji w Zarządzie Elemental Holding SA
2017-09-15 43/2017 Informacja o zamiarze emisji obligacji
2017-09-14 42/2017 Informacja o zmianach w Zarządzie ELEMENTAL HOLDING S.A.
2017-09-12 41/2017

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

załącznik:

2017-09-06 40/2017 Zawarcie listu intencyjnego w sprawie akwizycji spółki
z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych
i złomu elektroniki
2017-09-04 39/2017 Informacja odnośnie skonsolidowanych wyników finansowych za I półrocze 2017
2017-07-12 38/2017

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej 

załacznik:

2017-07-11 37/2017

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej 

załącznik:

2017-07-06 36/2017

Przejście własności udziałów

2017-06-30 35/2017

Przedłużenie porozumienia z JX Nippon Mining & Metals Corporation

2017-06-09 34/2017

Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

załącznik:

2017-06-07 33/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEMENTAL HOLDING S.A. w dniu 7 czerwca 2017 roku

2017-06-07 32/2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. w dniu 7 czerwca 2017 roku

załącznik:

2017-06-02 31/2017

Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

załączniki:

2017-05-31 30/2017

Uaktualnienie informacji w sprawie akwizycji spółki z branży recyclingu katalizatorów samochodowych

2017-05-29 29/2017

Aneks do umowy inwestycyjnej

2017-05-22 28/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

2017-05-11 27/2017

Zwołanie ZWZ na dzień 7 czerwca 2017 

załączniki:

2017-05-09 26/2017

Nabycie udziałów w spółce zależnej UAB „EMP Recycling” z siedzibą na Litwie w wykonaniu Put Option

2017-04-28 25/2017

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.  69 ustawy o ofercie publicznej

załącznik:

2017-04-28 24/2017

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.  69 ustawy o ofercie publicznej

załącznik:

2017-04-28 23/2017

Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

załączniki:

2017-04-28 22/2017

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załączniki:

2017-04-28 21/2017

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załączniki:

2017-04-28 20/2017

Przekazanie poświadczeń zgodności

załączniki:

2017-04-25 19/2017

Informacja o powołaniu Członków Zarządu ELEMENTAL HOLDING S.A. na kolejną kadencję oraz o wyborze nowego Członka Zarządu

2017-04-24 18/2017

Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

załączniki:

2017-04-24 17/2017

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załączniki:

2017-04-24 16/2017

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załączniki:

2017-04-19 15/2017

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej 

załącznik:

2017-04-18 14/2017

Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

załącznik:

2017-04-13 13/2017 Etap realizacji umowy inwestycyjnej
2017-04-12 12/2017

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

załącznik:

2017-04-07 11/2017

Zawarcie listu intencyjnego przez podmiot zależny w sprawie akwizycji spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych

2017-04-03 10/2017

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta

2017-03-23 9/2017

Identyfikacja zmiany wysokości zobowiązania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

2017-03-17 8/2017

Spełnienie się warunku dotyczącego umowy zawartej przez podmiot zależny od Emitenta

2017-02-24 7/2017

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej 

załącznik:

2017-02-17 6/2017 Zmiany organizacyjne w Grupie Kapitałowej Elemental Holding S.A.
2017-02-10 5/2017

Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej uruchomienia w zakładzie w Bydgoszczy linii samplingowej do układów drukowanych

2017-02-02 4/2017

Sformalizowanie inwestycji w rozbudowę zakładu spółki zależnej w Bydgoszczy

2017-01-31 3/2017

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

2017-01-11 2/2017 Przedłużenie porozumienia z JX Nippon Mining & Metals Corporation
2017-01-10 1/2017

Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

załączniki:

 

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie Europy Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental