drukuj

Rok 2016

Data Numer raportu Tytuł
2016-12-30 71/2016

Zmiany organizacyjne w Grupie Kapitałowej Elemental Holding S.A.

2016-12-29 70/2016

Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika oraz udziałów spółki z branży recyclingu katalizatorów samochodowych

2016-12-21 69/2016

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEMENTAL HOLDING S.A. w dniu 21 grudnia 2016 r.

2016-12-21 68/2016

Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.

2016-12-21 67/2016

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. w dniu 21 grudnia 2016 r.

2016-12-19 66/2016

Informacja o powołaniu Członka Zarządu ELEMENTAL HOLDING S.A.

2016-12-12 65/2016

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.

2016-12-09 64/2016 Zawarcie przez podmiot zależny listu intencyjnego w sprawie inwestycji w spółke z branży recyclingu katalizatorów samochodowych
2016-11-30 63/2016

Zakup przez spółkę zależną Emitenta udziałów w AWT Recycling Limited z siedzibą w Leeds – angielskiej spółce z branży recyclingu zużytych katalizatorów samochodowych

2016-11-28 62/2016

Informacja o powołaniu Członka Zarządu ELEMENTAL HOLDING S.A.

2016-11-25 61/2016

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załącznik:

2016-11-25 60/2016

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załacznik:

2016-11-25 59/2016

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załącznik:

2016-11-25 58/2016

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej 

załącznik:

2016-11-25 57/2016

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załączniki:

2016-11-25 56/2016

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załączniki:

2016-11-25 55/2016

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załącznik:

2016-11-25 54/2016

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załącznik:

2016-11-24 53/2016

Zwołanie NWZ na dzień 21 grudnia 2016 roku

załączniki:

2016-11-18 52/2016

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

załącznik:

2016-11-18 51/2016

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załączniki:

2016-11-18 50/2016

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załączniki:

2016-11-18 49/2016

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załączniki:

2016-11-18 48/2016

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załącznik:

2016-11-18 47/2016

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załączniki:

2016-10-31 46/2016

Uaktualnienie informacji w sprawie akwizycji spółki z branży recyclingu katalizatorów samochodowych

2016-10-26 45/2016 Zakup przez spółkę zależną Emitenta udziałów w Kat-Metal Oy z siedzibą w Tervajoki -  fińskiej spółce z branży recyclingu zużytych katalizatorów samochodowych i płytek drukowanych
2016-10-19 44/2016

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2016-10-10 43/2016

Informacja o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.

2016-10-05 42/2016

Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

załączniki:

2016-09-30 41/2016

Informacja o dokonanym przekształceniu spółki z grupy kapitałowej Emitenta

2016-09-30 40/2016

Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej Elemental Holding S.A.

2016-09-12 39/2016

Zawarcie listu intencyjnego przez podmiot zależny w sprawie akwizycji spółki z branży recyclingu katalizatorów samochodowych i płytek drukowanych

2016-09-06 38/2016

Zmiana oznaczenia audytora uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w związku z restrukturyzacją w strukturze wewnętrznej spółek sieci audytora

2016-09-05 37/2016

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej 

załącznik:

2016-09-05 36/2016

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załączniki:

2016-09-05 35/2016

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załączniki:

2016-09-05 34/2016

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załączniki:

2016-09-05 33/2016

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załączniki:

2016-09-05 32/2016

Zawarcie listu intencyjnego przez podmiot zależny w sprawie akwizycji spółki z branży recyclingu katalizatorów samochodowych

2016-09-02 31/2016

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

załącznik:

2016-09-02 30/2016

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załączniki:

2016-09-02 29/2016

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załączniki:

2016-09-02 28/2016

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załączniki:

2016-09-02 27/2016

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załącznik:

2016-09-02 26/2016

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załączniki:

2016-09-01 25/2016

Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej Elemental Holding S.A.

2016-08-23 24/2016 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2016-07-26 23/2016

Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.

2016-07-13 22/2016

Rozwiązanie umowy sprzedaży udziałów w Gorenje Surovina z siedzibą w Mariborze

2016-07-05 21/2016

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2016-07-01 20/2016

Przedłużenie porozumienia z JX Nippon Mining & Metals

2016-06-27 19/2016

Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

2016-06-27 18/2016

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2016 roku

2016-06-22 17/2016

Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.

2016-06-22 16/2016

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku

2016-06-21 15/2016

Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.

2016-06-16 14/2016

Życiorys kandydatki do Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.

2016-06-06 13/2016

Przekazanie poświadczenia zgodności

załączniki:

Poświadczenie zgodności Obligacji serii D

Poświadczenie zgodności Obligacji serii E

2016-06-03 12/2016

Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Prezesa Zarządu

2016-06-01 11/2016  

Niespełnienie się warunków zawieszających z umowy sprzedaży udziałów Gorenje Surovina

2016-05-23 10/2016

Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy

Załączniki do RB 10/2016:

Informacja_liczba_akcji_ZWZ_2016_06

Ogłoszenie_zwołanie ZWZ-2016

Projekty uchwaŁ_zwz_2016

2016-04-05 9/2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2016-03-16 8/2016

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2016-03-05 7/2016

Zmiana umowy sprzedaży udziałów GORENJE SUROVINA D.O.O.

2016-02-22 6/2016

Zbycie akcji Elemental Holding S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

2016-02-22 5/2016

Zbycie akcji Elemental Holding S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

2016-01-29 4/2016 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-22 3/2016 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2016-01-21 2/2016 Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta
2016-01-11 1/2016

Podpisanie porozumienia z JX Nippon Mining & Metals

 

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie Europy Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental