drukuj

Rok 2015

Data Numer raportu Tytuł
2015-12-23 68/2015

Informacja o zmianie warunków emisji obligacji serii D i E

załączniki:

Warunki emisji obligacji serii D

Warunki emisji obligacji serii E

2015-12-17 67/2015

Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Prezesa

2015-12-04 66/2015

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2015-11-20 65/2015

ELEMENTAL HOLDING SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2015-11-20 64/2015

Informacja o odwołaniu Członka Zarządu ELEMENTAL HOLDING S.A.

2015-11-06 63/2015

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2015-11-05 62/2015

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

2015-10-26 61/2015

Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii P w KDPW

2015-10-22 60/2015

Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P

2015-10-22 59/2015

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P

2015-10-20 58/2015

Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

2015-10-16 57/2015 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii P
2015-10-15 56/2015 Informacja ospełnieniu się warunku zawieszającego z umowy sprzedaży udziałów Gorenje Surovina
2015-10-14 55/2015

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

2015-10-07 54/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P

2015-10-06 53/2015

Rejestracja praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P w KDPW

2015-10-02 52/2015

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P

2015-10-02 51/2015

Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P

2015-10-01 50/2015

Zawarcie przez spółkę zależną umów nabycia akcji/udziałów spółki z branży recyklingu katalizatorów samochodowych

2015-09-29 49/2015

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2015-09-17 48/2015

Informacja o spełnieniu się niektórych warunków zawieszających z umowy sprzedaży udziałów Gorenje Surovina

2015-09-17 47/2015 Zakończenie subskrypcji akcji serii P
2015-09-11 46/2015

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii P

2015-09-10 45/2015

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2015-09-10

43/2015

 

Korekta Raportu bieżącego nr 43/2015 poprzez zmianę w liście akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09 września 2015 roku wielkości procent głosów

2015-09-09 44/2015

Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.

2015-09-09 43/2015

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09 września 2015 roku.

2015-09-09 42/2015

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NWZA W DNIU 09 WRZEŚNIA 2015 ROKU

2015-09-08 41/2015

Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

2015-09-07 40/2015

Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A. zwołanego na dzień 09 września 2015 roku

2015-09-07 39/2015

Podpisanie porozumienia z Toyotsu Recycle Corporation

2015-09-04 38/2015 Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.
2015-09-03 37/2015

Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A. zwołanego na dzień 09 września 2015 roku

2015-09-01 36/2015

Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.

2015-08-31 35/2015

Przekazanie poświadczenia zgodności

Załączniki do rb 35/2015

   Poświadczenie zgodności dla Obligacjii serii D

   Poświadczenie zgodności dla Obligacjii serii E

2015-08-31 34/2015 Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.
2015-08-31 33/2015

Informacja o dokonanym przekształceniu spółki zależnej Emitenta

2015-08-28 32/2015

Kandydaci do Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.

2015-08-26 31/2015

Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną ws. nabycia udziałów spółki z branży recyclingu katalizatorów samochodowych.

2015-08-14 30/2015

Zwołanie NWZA na dzień 09 września 2015 roku

Załaczniki do RB:

  1. EH_ogloszenie_zwolanie_NWZ.pdf
  2. EH_projekty_uchwal_NWZ.pdf
  3. EH_opinia_Zarzadu_wylaczenie_prawa_poboru_seria_P.pdf
2015-07-31 29/2015 INFORMACJA O DOKONANYM PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA
2015-07-27 28/2015 Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta
2015-07-24 27/2014 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów GORENJE SUROVINA D.O.O. z siedzibą w Mariborze, Słowenia
2015-07-22 26/2014 Zbycie przez spółkę zależną i nabycie przez spółkę zależną udziałów w spółce Metal Holding s.r.o. 
2015-07-07 25/2015

Wniesienie przez Elemental FIZ akcji spółek: Syntom S.A., „Terra Recycling” S.A. oraz Tesla Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jako wkład do spółki Elemental Capital 1 S.C.Sp.

2015-07-02 24/2015

Informacja o przydziale certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego. 

2015-06-25 23/2015

Zawarcie umów wniesienia akcji spółek: Syntom S.A., „Terra Recycling” S.A. oraz Tesla Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. do funduszu inwestycyjnego w ramach zapisów na certyfikaty inwestycyjne.

2015-06-12 22/2015 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zebraniu ZWZA z 11 czerwca 2015 roku.
2015-06-12 21/2015 Uchwały podjęte przez ZWZA.
2015-05-18 20/2015 Uchwała KDPW ws. rejestracji akcjii serii O.
2015-05-18 19/2015 Uchwała GPW ws. wprowadzenia do obrotu akcji serii O.
2015-05-15 18/2015

Zwołanie ZWZA na 11 czerwca 2015r

załączniki do RB 18/2015

         1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

         2. Projekt uchwały ZWZA

2015-05-14 17/2015

Poświadczenie zgodności.

załączniki do RB 17/2015

  1. Poświadczenie zgodności dla Obligacji serii D
  2. Poświadczenie zgodności dla Obligacji serii E
2015-04-22 16/2015 Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta
2015-04-13 15/2015 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2015-04-03 14/2015 Rozpoczęcie negocjacji z Gorenje d.d. w sprawie nabycia większościowego pakietu udziałów w Gorenje Surovina
2015-03-20 12/2015 Zbycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Elemental Holding
2015-03-11 11/2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji Elemental Holding S.A.
na rynku Catalyst.
2015-03-09 10/2015 Informacja o nabyciu przez Emitenta aktywów o znacznej wartości Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd. Sti.
2015-03-09 09/2015 Informacja o spełnieniu się niektórych warunków zawieszających z umowy sprzedaży udziałów Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd. Sti. z siedzibą w Ankarze
2015-03-07 08/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O oraz publikacja tekstu jednolitego Statutu
2015-03-03 07/2015 Zmiana umowy sprzedaży udziałów Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd. Sti. z siedzibą w Ankarze.
2015-02-24 06/2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii O Elemental Holding S.A.
2015-02-24 05/2015 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D i E wyemitowanych przez Spółkę
2015-02-16 04/2015 Informacja o spełnieniu się niektórych warunków zawieszających z umowy sprzedaży udziałów Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd. Sti. z siedzibą w Ankarze
2015-01-27 03/2015 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-15 02/2015 Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta
2015-01-14 01/2015 Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 

 

 

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie Europy Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental