drukuj

Rok 2014

Data Numer raportu Tytuł
2014-12-31 54/2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69
2014-12-30 53/2014 Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
2014-12-17 52/2014 Nabycie akcji przez prezesa zarządu
2014-12-15 51/2014 Informacja o spełnieniu się niektórych warunków zawieszających z umowy sprzedaży udziałów Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd. Sti. z siedzibą w Ankarze
2014-12-15 50/2014 Zmiana umowy sprzedaży udziałów Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd. Sti. z siedzibą w Ankarze.
2014-11-12 49/2014 Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego z umowy sprzedaży udziałów Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd. Sti.
2014-10-29 48/2014 Zbycie akcji przez członka zarządu
2014-10-21 47/2014 Nabycie udziałów w spółce Metal Holding s.r.o.
2014-10-16 46/2014 Emisja obligacji spółki
2014-10-15 45/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ
w dniu 15 października 2014 roku
2014-10-15 44/2014 Uchwały podjęte przez NWZ Elemental Holding S.A.
2014-10-02 43/2014 Nabycie akcji spółki przez Prezesa Zarządu Emitenta
2014-09-23 42/2014 Nabycie akcji spółki przez prezesa zarządu
2014-09-18 41/2014

Zwołanie NWZA na 15 października 2014 r.

Załączniki do RB 41/2014:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
  2. Projekty uchwał NWZA
2014-09-15 40/2014 Zawarcie przez akcjonariuszy porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na walnych
2014-09-10 39/2014 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd. Sti. z siedzibą w Ankarze oraz umowy wspólników.
2014-09-10 38/2014 Nabycie akcji Elemental Holding SA przez osobę blisko związaną z członkiem RN
2014-08-29 37/2014 Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów i uczestniczenia w spółce Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd. Sti
2014-07-28 36/2014 Nabycie akcji spółki przez członka Zarządu
2014-06-12 35/2014 Zmiana w Radzie Nadzorczej Elemental Holding S.A.
2014-06-12 34/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 12 czerwca 2014 roku
2014-06-12 33/2014 Uchwały podjęte przez ZWZA
2014-06-03 32/2014 Zbycie akcji Elemental Holding SA przez członka Rady Nadzorczej
2014-05-28 31/2014 List intencyjny w sprawie nabycia udziałów i uczestniczenia w spółce Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd. Sti
2014-05-28 30/2014 Zbycie akcji spółki przez członka Rady nadzorczej
2014-05-09 29/2014

Zwołanie ZWZA na dzień 12 czerwca 2014 roku

Załączniki do RB 29/2014:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał

2014-05-07 28/2014 Zmiana w radzie nadzorczej
2014-04-28 27/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2014-04-24 26/2014 Finalizacja transakcji nabycia udziałów w kapitale zakładowym UAB EMP Recycling
2014-04-14 25/2014 Wcześniejszy wykup obligacji serii C w ramach opcji Call
2014-04-11 24/2014 Zbycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Emitenta
2014-04-08 23/2014 Informacja o dokonanym połączeniu się spółek zależnych Emitenta
2014-04-02 22/2014 Zbycie akcji Elemental Holding S.A. przez członka Rady Nadzorczej
2014-03-27 21/2014 Zawarcie umowy wspólników spółki "UAB "EMP Recycling"
2014-03-27 20/2014 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz nabycie udziałów w kapitale zakładowym UAB EMP Recycling
2014-03-23 19/2014 Powołanie Członka Zarządu
2014-03-21 18/2014 Zawiadomienie otrzymane od członka RN
2014-03-21 17/2014 Korekta raportu bieżącego nr 97/2013 poprzez podanie go do wiadomości publicznej za pośrednictwem systemu ESPI
2014-03-20 16/2014

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

Załącznik do RB 16/2014

2014-02-28 15/2014 Zawarcie Aneksu do Listu intencyjnego
2014-02-20 14/2014 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce o co najmniej 1%
2014-02-14 13/2014 Wybór zarządu na kolejną kadencję
2014-02-14  12/2014  Zmiana zabezpieczeń obligacji serii C
2014-01-31 11/2014 Zakończenie negocjacji w sprawie nabycia aktywów grupy kapitałowej Scholz
2014-01-29 10/2014 Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku głównym akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M oraz N
2014-01-29 9/2014 Zmiana uchwały GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego serii A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M i N oraz pda serii akcji zwykłych na okaziciela M
2014-01-29 8/2014 Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Rynku Głównym GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M
2014-01-28 7/2014

Rejestracja w Rejestrze Przedsiębiorców tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz zmian w zarządzie

Załącznik do Raportu bieżącego 7/2014: Statut Spółki—tekst jednolity

2014-01-28 6/2014 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-23 5/2014 Uchwała KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii M
2014-01-16 4/2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii M—uzupełnienie informacji o kosztach emisji
2014-01-16 3/2014 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce o co najmniej 1%
2014-01-09   2/2014

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii M oraz publikacja tekstu jednolitego statutu

Załącznik do Raportu bieżącego 2/2014

2014-01-07  1/2014 Darowizna akcji Elemental Holding SA przez członka rady nadzorczej

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
   
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie Europy Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental