drukuj

Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportów bieżących publikowanych przez Elemental Holding S.A.

Proszę wybrać rok publikacji raportu:

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

 

Poniżej  przedstawiamy raporty bieżące za rok 2018:

 

 

Data Numer raportu Tytuł
2018-11-14 29/2018

Zwołanie NWZ na dzień 23 stycznia 2019 roku 

załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu nazdzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Projekt uchwał

2018-11-14 28/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 rok
2018-11-05 27/2018

Otrzymanie od akcjonariuszy wniosku dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

2018-11-05 26/2018

Zawarcie listów intencyjnych w sprawie zabezpieczenia sprzedaży zdolności produkcyjnych nowej instalacji do recyklingu sprzętu chłodniczego

2018-10-02 25/2018

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2018-10-01 24/2018

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2018-09-28 23/2018

Przekazanie poświadczeń zgodności

załącznik:

Poświadczenie zgodnosci 2018 seria E

Poświadczenie zgodnosci 2018 seria F

2018-09-28 22/2018

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2018-08-28 21/2018

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2018-08-27 20/2018

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2018-08-23 19/2018

Informacja odnośnie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych za I półrocze 2018

2018-08-07 18/2018

Rejestracja przez sąd zmian Statutu Emitenta

Załącznik:

2018-06-19 17/2018 Zawarcie umowy nabycia 32% udziałów w spółce zależnej Elemental Holding SA
2018-05-29 16/2018

Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

Załącznik:

Powiadomienie o transakcji

2018-05-24 15/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEMENTAL HOLDING SA w dniu 24 maja 2018 roku
2018-05-24 14/2018

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding SA w dniu 24 maja 2018 roku

Załącznik:

EH_RB_14_2018 z 2018.05.24_uchwały ZWZ_załącznik treść uchwał

2018-05-02 13/2018

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Załącznik:

Elemental S.A._AIFIO_AISFIO_AIPTFI_poniżej 5%_30.04.2018_Elemental

2018-04-27 12/2018

Przekazanie poświadczeń zgodności

Załączniki:

Poswiadczenia zgodnosci obligacje serii E 2704208

Poswiadczenia zgodnosci obligacje serii F 2704208

2018-04-26 11/2018

Zwołanie ZWZ na dzień 24 maja 2018 roku

załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Projekty uchwał

2018-04-26 10/2018 Informacja o zmianach w Zarządzie i Radzie Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING SA
2018-04-23 9/2018

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok

2018-03-19 8/2018

Informacja o dalszych kierunkach rozwoju

2018-03-01 7/2018 Uaktualnienie informacji w sprawie akwizycji holenderskiej spółki
2018-02-28 6/2018  

Zakup większościowego pakietu udziałów w niemieckiej spółce z branży recyklingu katalizatorów samochodowych

2018-02-20 5/2018

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F

2018-02-07 4/2018

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F

2018-01-24 3/2018 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
2018-01-10 2/2018

Zawarcie listu intencyjnego w sprawie akwizycji spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych

2018-01-02 1/2018 Informacja na temat akwizycji na terenie Holandii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie Europy Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental