drukuj

Dywidenda

Zasady polityki Emitenta dotyczącej wypłaty dywidendy

W latach 2010 – 2014 Emitent, jako spółka holdingowa, podejmował działania zmierzające do zbudowania wartości Grupy ELEMENTAL, w szczególności prowadząc aktywną działalność akwizycyjną. Wszelkie zyski osiągane przez spółki z Grupy ELEMENTAL przeznaczane były na zwiększenie kapitałów własnych, w związku z czym dywidenda nie była przez Emitenta wypłacana. Holdingowy charakter Emitenta, a także struktura Grupy ELEMENTAL wpływają na zdolność Emitenta do wypłaty dywidendy.

Z uwagi na plany inwestycyjne Emitent nie przewiduje wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.

W kolejnych latach wypłata dywidendy będzie zależna od sytuacji Emitenta i Grupy ELEMENTAL. Przy podejmowaniu decyzji o wypłacie dywidendy Emitent będzie brał pod uwagę posiadane środki pieniężne, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, a także czynniki mające wpływ na sytuację finansową Grupy ELEMENTAL, jej wyniki działalności i potrzeby inwestycyjne. W szczególności, rekomendacje Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy zależeć będą od:

  • wyników finansowych, stopnia zadłużenia i poziomu kapitałów własnych Emitenta i poszczególnych spółek z Grupy ELEMENTAL;
  • potrzeb finansowych Emitenta związanych z realizacją strategii Emitenta w zakresie akwizycji i przejęć;
  • potrzeb finansowych związanych z nakładami inwestycyjnymi spółek z Grupy ELEMENTAL, jak również (iv) możliwości wypłaty dywidendy od spółek z Grupy ELEMENTAL.

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie Europy Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental