drukuj

Ekologia

Inwestycje i ekologia

Każda działalność człowieka, a w szczególności działalność przemysłowa, wywiera wpływa na środowisko naturalne, a tym samym na nasze życie. Rozumiejąc tę zależność, Elemental Holding, którego powstanie i główna aktywność biznesowa jest związana właśnie z ideą rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi poprzez odzyskiwanie i ponowne ich użycie, dokłada wszelkich starań by wpływ naszej działalności operacyjnej na środowisko był przynajmniej neutralny. Wymaga to szczegółowego planowania działań wraz analizą konsekwencji inwestycji, konsekwencji i ponoszenia kosztów, które pozwolą ten cel osiągnąć.

Mając to na uwadze, inwestujemy w nowoczesne linie przetwarzania sprzętu AGD, które pozwalają odzyskiwanie użytych surowców w taki sposób, by substancje szkodliwe i niebezpieczne nie przedostawały się w trakcie procesu technologicznego do otoczenia. Instalacje w Grodzisku Mazowieckim, a wkrótce w Bydgoszczy i Tomaszowie Mazowieckim dają możliwość zachowania tej podstawowej idei. Również tereny, którymi zarządzamy, zostały przygotowane i wyposażone w urządzania zabezpieczające grunty i wodę przed zanieczyszczeniami przemysłowymi.

Transport i logistyka

Jednym z podstawowych zanieczyszczeń generowanych przez działalność człowieka są spaliny i zanieczyszczenia generowane przez środki transportu. Mając to na uwadze, dokładamy wszelkich starań, by ograniczać zbędne przejazdy zarówno transportu ciężkiego, jak i mniejszych pojazdów - jest to możliwe dzięki gęstej sieci placówek, na których możemy magazynować nasze surowce i produkty do momentu, gdy ich ilość pozwoli optymalnie wykorzystać kubaturę pojazdów.

Przykładamy szczególną uwagę do stanu technicznego pojazdów, w szczególności pojazdów ciężarowych i pojazdów załadowczych. Odpowiedni serwis i kontrola pozwala na ograniczanie negatywnego wpływu ich pracy na otoczenie, bezpieczną pracę osób je obsługujących i zmniejszenie poziomu zużywanych przez nie paliw.

W transporcie wewnętrznym, tam, gdzie jest to możliwe stosujemy pojazdy zasilane LPG oraz taśmociągi. Nowoczesne instalacje elektryczne i wydajne urządzenia sterowane automatycznie pozwalają na oszczędzanie energii elektrycznej. 

Wszystke te działania pozwalają na ograniczanie i kontrolę kosztów, ale rozumianych w ujęciu szerokim - nie tylko jako koszty finansowe, ale również koszty ekologiczne i społeczne.

Współpraca i kontrola

Działalność związana z recyklingiem podlega ścisłej kontroli ze strony służb i organów państwowych odpowiedzialnych za nadzór nad zakładami, którymi zarządza Elemental Holding.

Blisko współpracujemy z Dyrekcjami Ochrony Środowiska na szczeblach: generalnym, regionalnym i wojewódzkim. Na codzień współpracujemy również ze służbami samorządowymi, które w swoich kompetencjach również posiadają zadania związane z dbałością o środowisko naturalne. Efektem takiej współpracy jest uzyskiwanie przez spółki wchodzące w skład holdingu wszystkich niezbędnych zezwoleń i certyfikacji, co pozwala na niezakłóconą działalność operacyjną.

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie Europy Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental