drukuj

Aktualności

30/05/2018

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania audytorskiego

 

Grupa Kapitałowa Elemental Holding S.A. zaprasza Firmy Audytorskie do składania ofert na Badanie śródroczne i roczne za 2018 rok sprawozdań jednostkowych spółek należących do grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Elemental Holding SA.

Zarząd udziela informacji niezbędnych do złożenia oferty.

Uprzejmie prosimy o złożenie ofert do dnia  08 czerwca  2018 roku

Oferty i pytania należy składać:

pisemnie na adres ul. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

lub

elektronicznie na adres

 

Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie kilkunastu krajów w Europie Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental